גלול למעלה


להתערב

JFCS הוא ארגון שמקורו במעורבות התנדבותית. למתנדבים יש חשיבות מכרעת לעבודה שאנו עושים, ולכן שיתוף חברי הקהילה במשפחת JFCS לשתף, להתחבר ולהחזיר הוא אחד מהעדיפויות הגבוהות ביותר שלנו.

הצוות שלנו והאנשים והמשפחות שאנו משרתים מעריכים מאוד את התשוקה וההתלהבות שהמתנדבים מביאים לתוכניות ולשירותים שלנו. עם זאת, התגמול של ההתנדבות יוצר השפעה שווה, אם לא גדולה יותר, על המתנדבים עצמם. להרגיש את החום שמגיע עם הידיעה שעשיתם הבדל חיובי היא בלתי נתפסת.

Hebrew