גלול למעלה


מדיניות אי אפליה

ללקוחות JFCS יש זכות להתייחס אליהם בכבוד ובכבוד; ללא כל אפליה, לרבות זו המבוססת על גזע, גיל, מין, דת, נטייה מינית, זהות מגדרית, ביטוי מגדר, מצב משפחתי, מוצא לאומי או מוגבלות; ואינו נתון להתעללות מילולית, מינית, רגשית או פיזית; או יחס קשה או לא הוגן. במידת האפשר, JFCS תעשה כל התאמה סבירה כדי לשרת אותך בהתאם לשירותי התוכנית שלנו.

אנו מחויבים להעניק הזדמנויות לבסיס ספקים מגוון, תוך הבטחה ש-JFCS תקבל את המוצרים והשירותים האיכותיים ביותר בעלויות החסכוניות ביותר. JFCS רוצה לקדם ולשפר קשרים עסקיים מועילים הדדיים בתוך הקהילות המגוונות שהסוכנות היא חלק מהן. הסוכנות תעשה מאמצים בתום לב להשתמש בעסקים בבעלות מיעוטים, בבעלות נשים ובבעלות נכים לאורך תהליכי הרכש. לא תינתן עדיפות לאף קבוצה עסקית או סיווג.

Hebrew